કેતન બારોટ (અણનમ ) ની સ્વરચિત રચના અને ગુજરાતી ગઝલો અને સાહિત્ય નો બ્લોગ


અબ માં-બાપ મેરે સાથ રહેતે હૈ……. !

એક કમરા થા,

જીસ મેં, મેં રહેતા થા માં-બાપ કે સાથ,

સાથ મેં થી દો બહેને,એક મેરા ભાઈ,

કમરા બહુત બડા થા, હમ લોગ થે કામ,

ઇસીલિયે ઇસ કમી કો પૂરી કરને કે લિયે મહેમાન બુલાલેતે થે હમ !

 

ફિર વિકાસ કાં ફૈલાવ આયા,

વિકાસ ઉસ કમરેમે નહિ સમા પાયા,

જો ચાદર મેરે પૂરે પરિવાર કે લિયે બડી પડતીથી,

ઉસ ચાદર સે બડે હો ગયે હમારે હર એક કે પાવ !

 

લોગ જુઠ કહેતે હૈ કી દીવારો મેં દરારે પડતી હૈ,

હકીકત યહી હૈ, જબ દરારે પડતી હૈ તબ દીવારે બનતી હૈ.

પહેલે હમ લોગ દીવારો કે બીચમે રહેતે થે,

અબ હમારે બીચમે દીવારે આ ગઈ,

યે સમૃધ્ધિ પતા નહિ, મુજે કહા સે કહા તક પહોચા ગઈ !

 

કે,પહેલા મેં માં-બાપ કે સાથ રહેતા થા,

અબ માં-બાપ મેરે સાથ રહેતે હૈ……. !

 

ફિર હમને બના લિયા એક મકાન,

એક કમરા અપને લિયે,

એક કમરા બચ્ચો કે લિયે,

એક રેડીઓ રૂમ, એક બહાર કાં ડ્રોઈંગ રૂમ,

ઉન લોગો કે લિયે જો મેરે આગે હાથ જોડતે હે,

એક અંદર કા ભવ્ય ડ્રોઈંગ રૂમ ઉન લોગો કે લિયે

જીનકે આગે મેં હાથ જોડતા હું !

 

પહેલે મેં ફૂસફૂસતા થા તો,

ઘર કે લોગ જાગ જાતે થે.

મેં કરવટ ભી બદલતા થા તો,

ઘર કે લોગ સો નહિ પાતે થે.

ઔર અબ

જીન દરરો કી વજહ સે દીવારે બની થી,

ઉન દીવારો મેં ભી દરારે પડ ગઈ

અબ, મેં ચીખતા હું તો

બગલ કે કમરે સે ઠાહકો કી આવાઝ સુનાઈ દેતી હૈ,

ઔર મેં સોચ નહિ પાતા હું કે..

મેરી ચીખો કી વજહ સે વહા ઠહાકે લગ રહે હૈ,

કે ઉનકે ઠાહકો કી વજહ સે મેં ચીખ રહા હું….. !

 

ઔર આજ ઇસ સમૃદ્ધી કી ઉચાય પર

પહોચ કર મેં સોચતા હું કી

ઇસ કે લિયે મેને કિતની ખોદી હૈ ખૈયા,

કે, મુજે અપની બાપ કી બેટી સે અપની બેટી અચ્છી લગને લાગી હૈ,

કે, મુજે અપને બાપ કે બેટે સે અપના બેટા અચ્છા લગને લગા હૈ ,

 

કે,પહેલા મેં માં-બાપ કે સાથ રહેતા થા,

અબ માં-બાપ મેરે સાથ રહેતે હૈ……. !

 

અબ મેરા બેટા ભી કામા રહા હૈ,

કલ કો મુજે ભી ઉસ કે સાથ રહેના પડેગા,

ઔર હકીકત યહી હૈ દોસ્તો…….

તમાચા મેને મારા હૈ તો

તમાચા મુજે ખાના ભી પડેગા !

 

ઈસલીયે દોસ્તો,

હમેશા અપને માં-બાપ કે સાથ રહો, તાકી આપ કે બેટા ભી આપકે સાથ રહે !

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

ટૅગ સમૂહ

%d bloggers like this: