કેતન બારોટ (અણનમ ) ની સ્વરચિત રચના અને ગુજરાતી ગઝલો અને સાહિત્ય નો બ્લોગ

Archive for ઓક્ટોબર, 2011

હા થી નહિ ચાલે જાત મારી શ્બદાર્થ છે . દુશ્મનો માટે હું શબ્દ સમૂહ છું …….


Advertisements

વરસતો એટેલે નથી કે તું સહી નહિ સકે પ્રેમ મારો .તું સમજે કે બુંદો ની બૌછાર છું …………. જીરવી સકે જે શિવ ની જટા…એ ગંગા ધોધમાર છું ….અણનમ ….૨૩/૧૦/૧૧/ ૪.૩ am


..

 

રહું છું એમ જ…. જમીન થી એક વેત ઉંચો…સ્વભાવે હુ પણ યુધિષ્ઠર નો રથ છું ………


..

ग्यानी को कहिये कहा……. कहत कबीर ..लजाई ..अंधे आगे नाचना …कल अकारत जाय ……..


…….

ટૅગ સમૂહ