કેતન બારોટ (અણનમ ) ની સ્વરચિત રચના અને ગુજરાતી ગઝલો અને સાહિત્ય નો બ્લોગ

Blog Archives

અસાઈડ

શેર …


બન્યા જ્યાં  અભિમન્યુ ત્યાજ સાતમે કોઠે મરણ છે

ઘડ્યો એવો પ્હેલ ને ઘાટ આપી ને હું હીરો ને દુનિયા સ -રણ છે

અણનમ  11-6-11

*********************************

નથી મોહતાજ તૂટતા તારા નો ,કરું જો ઇરછા તો નભ માં તારા ખૂટી પડે
કુદરત ની મહેર છે ,’અણનમ’ આબરૂ સાચવવા સ્વયં તારા તૂટી પડે …
-‘અણનમ 25-6-11

 

**********************

 

નથી મોહતાજ તૂટતા તારા નો ,કરું જો ઇરછા તો નભ માં તારા ખૂટી પડે,
કુદરત ની મહેર છે ,’અણનમ’ આબરૂ સાચવવા સ્વયં તારા તૂટી પડે …
-‘અણનમ

*************************

Advertisements

ટૅગ સમૂહ