કેતન બારોટ (અણનમ ) ની સ્વરચિત રચના અને ગુજરાતી ગઝલો અને સાહિત્ય નો બ્લોગ


Advertisements

..

 


..


…….


અબ માં-બાપ મેરે સાથ રહેતે હૈ……. ! એક કમરા થા, જીસ મેં, મેં રહેતા થા માં-બાપ કે સાથ, સાથ મેં થી દો બહેને,એક મેરા ભાઈ, કમરા બહુત બડા થા, હમ લોગ થે કામ, ઇસીલિયે ઇસ કમી કો પૂરી કરને કે લિયે મહેમાન બુલાલેતે થે હમ !   ફિર વિકાસ કાં ફૈલાવ આયા, વિકાસ ઉસ કમરેમે […]


બન્યા જ્યાં  અભિમન્યુ ત્યાજ સાતમે કોઠે મરણ છે

ઘડ્યો એવો પ્હેલ ને ઘાટ આપી ને હું હીરો ને દુનિયા સ -રણ છે

અણનમ  11-6-11

*********************************

નથી મોહતાજ તૂટતા તારા નો ,કરું જો ઇરછા તો નભ માં તારા ખૂટી પડે
કુદરત ની મહેર છે ,’અણનમ’ આબરૂ સાચવવા સ્વયં તારા તૂટી પડે …
-‘અણનમ 25-6-11

 

**********************

 

નથી મોહતાજ તૂટતા તારા નો ,કરું જો ઇરછા તો નભ માં તારા ખૂટી પડે,
કુદરત ની મહેર છે ,’અણનમ’ આબરૂ સાચવવા સ્વયં તારા તૂટી પડે …
-‘અણનમ

*************************

કરમ………


આ એક માં થાકી ગયા હજી તો બાકી કેટલા જનમ છે

ઉડી ગયા સૌ મિત્રો વરાળ થઇ મુસીબત માં ખુદા જ સનમ છે

લોહી ના સંબંધ જ થયા લોહી તરસ્યા,તૂટવાના બાકી કેટલા ભરમ છે

પડછાયો પણ સાથ છોડશે .તારા મિત્રો તારા જ  કરમ છે

ટૅગ સમૂહ